Werkwijze

  • Eerst een oriënterend gesprek waarbij de te verrichten werkzaamheden worden besproken.
  • Daarna zal een offerte worden samengesteld. Hierin staan de werkzaamheden vermeld met een gespecificeerde prijsopgave.
  • Na uw schriftelijke goedkeuring wordt er een afspraak gemaakt voor de aanvang van de werkzaamheden.
  • Goed overleg bij meer en minder werk, dus geen verrassingen achteraf.

“Kipp heeft een betaalbaar tarief, is lid van FNV-ZBO en keurmerkkwaliteitsvakman, heeft goede algemene voorwaarden, en een Car-aansprakelijkheidsverzekering voor grotere verbouwingen”